17.06, chung cư H3, 384 Hoàng Diệu, Phường 6, Quận 4, Hồ Chí Minh TP HCM, thủ đức 700000   |   1900 2004